Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dubček1014 SGWaAP
0.515Dubček18916 SGWaAP
0.624Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.631Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.633Štúrov4963 SGWaAP
0.652Husák14245 SGWaAP
0.692Havel20851 SGWaAP
0.695Pražský_jar3653 SGWaAP
0.701obrodný_proces1904 SGWaAP
0.707Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.713Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.713Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.713Hodžov1067 SGWaAP
0.717Štefánikov2513 SGWaAP
0.718Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.720Vladimír_Clementis2193 SGWaAP
0.722Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.725Kňažko8421 SGWaAP
0.725Čarnogurský30508 SGWaAP
0.729Hlinkov1320 SGWaAP
0.732Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.735Antonín_Zápotocký659 SGWaAP
0.735Stalinov3358 SGWaAP
0.738Imre_Nagy637 SGWaAP
0.739Masarykov1743 SGWaAP
0.739Novomeský10963 SGWaAP
0.743Lenin23668 SGWaAP
0.743Mečiar96832 SGWaAP
0.744Hurban15758 SGWaAP
0.744Ľudovít_Štúr29632 SGWaAP
0.746Biľak4031 SGWaAP
0.746Václav_Havel19916 SGWaAP
0.749normalizátor1326 SGWaAP
0.753Gorbačov7854 SGWaAP