Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dualita5223 SGWaAP
0.502Bytie2036 SGWaAP
0.507bytie77242 SGWaAP
0.526mnohosť1830 SGWaAP
0.556nevedomie6357 SGWaAP
0.558transcendencia2468 SGWaAP
0.564Absolútno1206 SGWaAP
0.568božskosť2404 SGWaAP
0.572telesnosť4448 SGWaAP
0.573ontologická2011 SGWaAP
0.575Stvorenie4683 SGWaAP
0.577transcendentná1465 SGWaAP
0.579archetyp7947 SGWaAP
0.581súcno2864 SGWaAP
0.585Vedomie2926 SGWaAP
0.591nekonečnosť4887 SGWaAP
0.591bytosť151034 SGWaAP
0.593metafyzická3950 SGWaAP
0.598relativita4557 SGWaAP
0.598Univerzum1433 SGWaAP
0.599bytostná3398 SGWaAP
0.600Bytosť1204 SGWaAP