Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dualistické424 SGWaAP
0.431dualistický608 SGWaAP
0.458dualistická660 SGWaAP
0.485dualizmus3994 SGWaAP
0.499dialektické768 SGWaAP
0.546materialistické1353 SGWaAP
0.554osvietenské632 SGWaAP
0.569marxistické1330 SGWaAP
0.574štátoprávne983 SGWaAP
0.593monizmus538 SGWaAP
0.596idealistické858 SGWaAP
0.596nezmieriteľné468 SGWaAP
0.600nacionálne837 SGWaAP
0.602kalvinizmus737 SGWaAP
0.603gnostické583 SGWaAP
0.605manicheizmus421 SGWaAP
0.609buržoázne1014 SGWaAP
0.613ontologické573 SGWaAP
0.616individualistické489 SGWaAP
0.616platonizmus451 SGWaAP
0.618metafyzické1496 SGWaAP
0.621katolíctvo451 SGWaAP
0.623luteránske500 SGWaAP
0.626racionalistický771 SGWaAP