Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dualistická660 SGWaAP
0.374dualizmus3994 SGWaAP
0.428dualistický608 SGWaAP
0.458dualistické424 SGWaAP
0.533dialektická2001 SGWaAP
0.544racionalistická730 SGWaAP
0.555monizmus538 SGWaAP
0.562aristotelovská815 SGWaAP
0.567idealistická2200 SGWaAP
0.572absolutistická947 SGWaAP
0.573platónska544 SGWaAP
0.587dialektika4899 SGWaAP
0.588centralistická889 SGWaAP
0.588scholastická825 SGWaAP
0.592dogmatická2399 SGWaAP
0.592pozitivistická722 SGWaAP
0.598monarchistická588 SGWaAP
0.604osvietenská1933 SGWaAP
0.604materialistická3135 SGWaAP
0.605platonizmus451 SGWaAP
0.605gnostická892 SGWaAP
0.612metafyzická3950 SGWaAP
0.613etatistická420 SGWaAP
0.615štátoprávna1611 SGWaAP