Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000družstevníctvo2069 SGWaAP
0.491družstevné2097 SGWaAP
0.495robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.511agrárne1008 SGWaAP
0.552peňažníctvo2114 SGWaAP
0.568odborové_hnutie1661 SGWaAP
0.591roľnícke2594 SGWaAP
0.606komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.607múzejníctvo1724 SGWaAP
0.612cukrovarníctvo427 SGWaAP
0.612hasičstvo1684 SGWaAP
0.612kolektivizácia3501 SGWaAP
0.613Samuel_Jurkovič1471 SGWaAP
0.622jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.630agrárna9616 SGWaAP
0.631socialistické12213 SGWaAP
0.636robotníctvo2082 SGWaAP
0.641divadelníctvo2554 SGWaAP
0.644spotrebné_družstvo2989 SGWaAP
0.647trhové_hospodárstvo7399 SGWaAP
0.657včelárstvo7725 SGWaAP
0.659ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.666malovýroba721 SGWaAP