Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000družstevné2097 SGWaAP
0.422družstevný9706 SGWaAP
0.491družstevníctvo2069 SGWaAP
0.510socialistické12213 SGWaAP
0.542jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.598roľnícke_družstvo2662 SGWaAP
0.599družstevná9339 SGWaAP
0.603agrárne1008 SGWaAP
0.622roľnícke2594 SGWaAP
0.629poľnohospodárske12293 SGWaAP
0.634JRD12015 SGWaAP
0.641pasienkové601 SGWaAP
0.644podielové1321 SGWaAP
0.651poľnohospodárske_družstvo10654 SGWaAP
0.655záhumienok874 SGWaAP
0.676roľníctvo3421 SGWaAP
0.677kapitalistické3053 SGWaAP
0.680súkromné_vlastníctvo13017 SGWaAP
0.686kolektivizácia3501 SGWaAP
0.690všeľudové428 SGWaAP
0.690hospodárske29692 SGWaAP
0.696pozemkové1196 SGWaAP