Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000družstevná9339 SGWaAP
0.336Družstevný4326 SGWaAP
0.599družstevné2097 SGWaAP
0.605odborárska4208 SGWaAP
0.611gazdovská2603 SGWaAP
0.613poľnohospodárske_družstvo10654 SGWaAP
0.619družstevný9706 SGWaAP
0.621mlynská4633 SGWaAP
0.623Kukučínova7939 SGWaAP
0.623Tehelňa940 SGWaAP
0.631mlynárska783 SGWaAP
0.633Tehelný1345 SGWaAP
0.634Budovateľský1712 SGWaAP
0.635Robotnícky2659 SGWaAP
0.636jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.638Gazdovský1042 SGWaAP
0.650Cintorínsky1965 SGWaAP
0.650Poľný1885 SGWaAP
0.650tehelná1608 SGWaAP
0.652roľnícka8943 SGWaAP
0.652potočná1949 SGWaAP
0.653Novozámocký1905 SGWaAP
0.653Hrnčiarsky2225 SGWaAP