Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000drobnokresba1041 SGWaAP
0.447grotesknosť820 SGWaAP
0.463mizanscéna1062 SGWaAP
0.481poetickosť1086 SGWaAP
0.482situačná_komika761 SGWaAP
0.486civilnosť547 SGWaAP
0.488sujetová1525 SGWaAP
0.493rozprávačská2450 SGWaAP
0.496komickosť1083 SGWaAP
0.497sujet5118 SGWaAP
0.501komika3124 SGWaAP
0.506dramatickosť3856 SGWaAP
0.517lyrickosť717 SGWaAP
0.520plastickosť1110 SGWaAP
0.521výtvarnosť462 SGWaAP
0.522rozprávačský2661 SGWaAP
0.524tragika2918 SGWaAP
0.529divadelnosť563 SGWaAP
0.530obraznosť4979 SGWaAP
0.532metaforickosť488 SGWaAP
0.535situačný_humor875 SGWaAP