Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.219drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.285drevospracujúci1525 SGWaAP
0.354papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.360strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.371nábytkársky_priemysel1609 SGWaAP
0.381lesníctvo13192 SGWaAP
0.400lesné_hospodárstvo13464 SGWaAP
0.404spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.408drevársky4106 SGWaAP
0.439strojársky10701 SGWaAP
0.447ťažobný_priemysel2440 SGWaAP
0.453drevárstvo1109 SGWaAP
0.453poľnohospodárska_prvovýroba2438 SGWaAP
0.456potravinárstvo14882 SGWaAP
0.456kovospracujúci1028 SGWaAP
0.456potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.459drevospracujúca836 SGWaAP
0.466elektrotechnický_priemysel5763 SGWaAP
0.470stavebníctvo59575 SGWaAP
0.481automobilový_priemysel46563 SGWaAP
0.485hutnícky5309 SGWaAP
0.501prvovýroba4201 SGWaAP