Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000drevospracujúci1525 SGWaAP
0.285drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.288drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.300kovospracujúci1028 SGWaAP
0.356strojársky10701 SGWaAP
0.356drevársky4106 SGWaAP
0.371drevospracujúca836 SGWaAP
0.377hutnícky5309 SGWaAP
0.384papierenský_priemysel1556 SGWaAP
0.390strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.398kožiarsky1684 SGWaAP
0.403nábytkársky_priemysel1609 SGWaAP
0.413papierenský2836 SGWaAP
0.415nábytkársky2236 SGWaAP
0.459gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.462textilný_priemysel4306 SGWaAP
0.462gumárenský1105 SGWaAP
0.469metalurgický1486 SGWaAP
0.476potravinársky_priemysel12815 SGWaAP
0.480obuvnícky2188 SGWaAP
0.490priemyselný80090 SGWaAP
0.495spracovateľský_priemysel4136 SGWaAP
0.499elektrotechnický_priemysel5763 SGWaAP