Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000drevorubačstvo699 SGWaAP
0.197povozníctvo499 SGWaAP
0.294pastierstvo1875 SGWaAP
0.316tkáčstvo1114 SGWaAP
0.346dobytkárstvo535 SGWaAP
0.378chov_dobytok4118 SGWaAP
0.417garbiarstvo493 SGWaAP
0.420poľnohosp2405 SGWaAP
0.456kováčstvo2832 SGWaAP
0.477salašníctvo1170 SGWaAP
0.487košikárstvo1501 SGWaAP
0.487hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.502roľníctvo3421 SGWaAP
0.534ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.538kožušníctvo510 SGWaAP
0.552čipkárstvo656 SGWaAP
0.566pltníctvo1285 SGWaAP
0.573mlynárstvo887 SGWaAP
0.579sklárska_huta487 SGWaAP
0.594rezbárstvo3241 SGWaAP
0.599sklárstvo1094 SGWaAP
0.602tesárstvo686 SGWaAP
0.615kováčske_remeslo603 SGWaAP