Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000drevorubač8914 SGWaAP
0.452horár7148 SGWaAP
0.491uhliar2684 SGWaAP
0.519robotník113585 SGWaAP
0.534drevorubačská855 SGWaAP
0.537kováč17144 SGWaAP
0.540ovčiar1316 SGWaAP
0.550tesár14709 SGWaAP
0.551bača15048 SGWaAP
0.564dedinčan17560 SGWaAP
0.571zálesák2491 SGWaAP
0.573sedliak27222 SGWaAP
0.575rúbanie2772 SGWaAP
0.579rančer1278 SGWaAP
0.585drevorubačský424 SGWaAP
0.588nádenník2567 SGWaAP
0.599mlynár7773 SGWaAP
0.599lesník27950 SGWaAP
0.603lazník680 SGWaAP
0.605traktorista4041 SGWaAP
0.606roľník41912 SGWaAP
0.614hájnik4276 SGWaAP