Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000drevná_štiepka3355 SGWaAP
0.176štiepka5422 SGWaAP
0.230drevný_odpad1800 SGWaAP
0.318drevná_biomasa843 SGWaAP
0.323štiepok1230 SGWaAP
0.331biomasa34379 SGWaAP
0.355drevná3344 SGWaAP
0.375spaľovanie_biomasa1427 SGWaAP
0.386bioplyn7064 SGWaAP
0.399dendromasa842 SGWaAP
0.400drevená_briketa1077 SGWaAP
0.415drevný3095 SGWaAP
0.437briketa6521 SGWaAP
0.449palivové_drevo6285 SGWaAP
0.451hnedé_uhlie5009 SGWaAP
0.454drevná_hmota7341 SGWaAP
0.476odpadové5319 SGWaAP
0.487fytomasa647 SGWaAP
0.490bioplynová_stanica4686 SGWaAP