Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000drevárstvo1109 SGWaAP
0.404nábytkárstvo1056 SGWaAP
0.419lesníctvo13192 SGWaAP
0.428hutníctvo6626 SGWaAP
0.436strojárstvo19092 SGWaAP
0.453drevospracujúci_priemysel2981 SGWaAP
0.460drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.463odevníctvo645 SGWaAP
0.485drevárske882 SGWaAP
0.488drevárska8166 SGWaAP
0.490drevársky4106 SGWaAP
0.497sklárstvo1094 SGWaAP
0.514agropodnikanie1059 SGWaAP
0.528strojníctvo813 SGWaAP
0.532potravinárstvo14882 SGWaAP
0.539reštaurátorstvo674 SGWaAP
0.548zlievarenstvo496 SGWaAP
0.558stavebníctvo59575 SGWaAP
0.559elektrotechnika17485 SGWaAP
0.561strojársky10701 SGWaAP
0.565strojárska15796 SGWaAP
0.571Strojárstvo556 SGWaAP
0.576drevospracujúci1525 SGWaAP
0.576Drevársky954 SGWaAP