Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000drevárske_múzeum1548 SGWaAP
0.438lesnícke4443 SGWaAP
0.444Lesnícky3295 SGWaAP
0.527novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.554Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.555ponitrianske_múzeum1489 SGWaAP
0.559banícke_múzeum2419 SGWaAP
0.560východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.562západoslovenské_múzeum1254 SGWaAP
0.564Ponitriansky_múzeum1129 SGWaAP
0.571liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.573tribečské_múzeum861 SGWaAP
0.575Svätý_anton2085 SGWaAP
0.575SNM16931 SGWaAP
0.576Národný_lesnícke1415 SGWaAP
0.576Múzeum_SNP2671 SGWaAP
0.592múzeum440457 SGWaAP
0.593považské_múzeum4187 SGWaAP
0.594podpolianske1049 SGWaAP
0.594národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.595vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.612osvetové_stredisko12420 SGWaAP