Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000drastický6896 SGWaAP
0.459drastické6187 SGWaAP
0.489drastická5865 SGWaAP
0.553brutálny22269 SGWaAP
0.563radikálny33393 SGWaAP
0.578razantný9502 SGWaAP
0.612krutý43514 SGWaAP
0.629devastačný1297 SGWaAP
0.634zničujúci4879 SGWaAP
0.636znepokojivý2187 SGWaAP
0.645šokujúci12759 SGWaAP
0.649rapídny2443 SGWaAP
0.652kontraproduktívny2210 SGWaAP
0.657drasticky7653 SGWaAP
0.661desivý13179 SGWaAP
0.665zdrvujúci3235 SGWaAP
0.667neprirodzený6591 SGWaAP
0.668násilný25469 SGWaAP
0.671bezprecedentný5195 SGWaAP
0.672neuvážený2578 SGWaAP
0.673absurdný15440 SGWaAP
0.677necitlivý5566 SGWaAP
0.678hrozný36748 SGWaAP
0.679fatálny6241 SGWaAP