Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000drastické6187 SGWaAP
0.459drastický6896 SGWaAP
0.479razantné5220 SGWaAP
0.485radikálne20452 SGWaAP
0.539rapídne2752 SGWaAP
0.543drastická5865 SGWaAP
0.610brutálne8829 SGWaAP
0.612rázne4991 SGWaAP
0.614neúmerné3350 SGWaAP
0.629výrazné105228 SGWaAP
0.645extrémne21706 SGWaAP
0.646kruté17332 SGWaAP
0.654nezmyselné19794 SGWaAP
0.661drasticky7653 SGWaAP
0.663zničujúce1682 SGWaAP
0.664strašné40973 SGWaAP
0.665katastrofické1311 SGWaAP
0.678neodvratné1145 SGWaAP
0.678prudké21674 SGWaAP
0.681hrozné40965 SGWaAP
0.683odstrašujúce812 SGWaAP
0.685neprimerané10300 SGWaAP
0.687závratné1553 SGWaAP
0.691ďalekosiahle626 SGWaAP