Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000drancovať3079 SGWaAP
0.299rabovať4791 SGWaAP
0.319plieniť3312 SGWaAP
0.419vydrancovať1131 SGWaAP
0.436devastovať4251 SGWaAP
0.470pustošiť2904 SGWaAP
0.486vyvražďovať1030 SGWaAP
0.486nivočiť2032 SGWaAP
0.496kynožiť565 SGWaAP
0.521rozkrádať4204 SGWaAP
0.521vykorisťovať3211 SGWaAP
0.525decimovať1062 SGWaAP
0.525ožobračovať1110 SGWaAP
0.525zotročovať3071 SGWaAP
0.539vyciciavať2818 SGWaAP
0.548bohatnúť6088 SGWaAP
0.552okrádať16062 SGWaAP
0.555masakrovať1169 SGWaAP
0.561kántriť825 SGWaAP
0.561vyrabovať3368 SGWaAP
0.563zdevastovať4089 SGWaAP
0.564terorizovať6377 SGWaAP
0.569zdierať3587 SGWaAP