Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dramatika3438 SGWaAP
0.465poetika20638 SGWaAP
0.501inscenačná1894 SGWaAP
0.512činoherná1919 SGWaAP
0.519inscenácia99805 SGWaAP
0.522divadelná113187 SGWaAP
0.540spisba5080 SGWaAP
0.542dramatizácia11021 SGWaAP
0.543dramatik24008 SGWaAP
0.550literatúra437732 SGWaAP
0.551epika4162 SGWaAP
0.551dramatička1583 SGWaAP
0.555činoherné1242 SGWaAP
0.556literárna_predloha3012 SGWaAP
0.557esejistika949 SGWaAP
0.560činohra11134 SGWaAP
0.567veselohra5212 SGWaAP
0.568próza93263 SGWaAP
0.571literárna122170 SGWaAP
0.571činoherný2066 SGWaAP
0.572poézia145669 SGWaAP
0.579Shakespearova3736 SGWaAP