Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dozorný_orgán6772 SGWaAP
0.423dozorný5157 SGWaAP
0.514štatutárny_orgán19562 SGWaAP
0.536dozorná4222 SGWaAP
0.549štatutárny2645 SGWaAP
0.560audítor23225 SGWaAP
0.588štatutárny_audítor1126 SGWaAP
0.593vnútroštátny28522 SGWaAP
0.593subjekt317421 SGWaAP
0.597členský_štát329927 SGWaAP
0.601audítorská7986 SGWaAP
0.607dozorná_rada46275 SGWaAP
0.621prokurista3856 SGWaAP
0.624ombudsman14335 SGWaAP
0.630Dozorný697 SGWaAP
0.634Europol4719 SGWaAP
0.638dotknutá59928 SGWaAP
0.639výbor390776 SGWaAP