Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dozorná_rada46275 SGWaAP
0.137Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.193predstavenstvo119991 SGWaAP
0.360Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.414revízna_komisia6173 SGWaAP
0.459dozorná4222 SGWaAP
0.460Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.464štatutárny_orgán19562 SGWaAP
0.473konateľ81507 SGWaAP
0.484valné_zhromaždenie75161 SGWaAP
0.492prokurista3856 SGWaAP
0.505akcionár87289 SGWaAP
0.528štatutárny2645 SGWaAP
0.530veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.530Dozorný697 SGWaAP
0.552mimoriadne_valné4579 SGWaAP
0.554valná_hromada1170 SGWaAP
0.556predseda1053539 SGWaAP
0.556prezídium22710 SGWaAP
0.562väčšinový_akcionár1421 SGWaAP
0.576Prezídium6138 SGWaAP
0.581Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.586generálny_riaditeľ135645 SGWaAP
0.586prezídium_FNM1196 SGWaAP