Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dozorná4222 SGWaAP
0.440Dozorný697 SGWaAP
0.459dozorná_rada46275 SGWaAP
0.508Dozorný_rada3498 SGWaAP
0.536dozorný_orgán6772 SGWaAP
0.539dozorný5157 SGWaAP
0.542revízna_komisia6173 SGWaAP
0.582poradná4465 SGWaAP
0.598predstavenstvo119991 SGWaAP
0.630štatutárny2645 SGWaAP
0.632Revízny946 SGWaAP
0.635poradný_orgán11401 SGWaAP
0.643štatutárny_orgán19562 SGWaAP
0.650audítor23225 SGWaAP
0.656audítorská7986 SGWaAP
0.661Predstavenstvo4828 SGWaAP
0.674Výkonný_výbor6920 SGWaAP
0.675poradný10690 SGWaAP
0.682poverená24043 SGWaAP
0.684prezídium22710 SGWaAP
0.687veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.691riadiaca38866 SGWaAP
0.692komisia854487 SGWaAP
0.695Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.696kontrolná57912 SGWaAP