Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000doznanie635 SGWaAP
0.592odsúdenie27011 SGWaAP
0.620svedecká_výpoveď5246 SGWaAP
0.658obvinenie112106 SGWaAP
0.659obvinené8842 SGWaAP
0.668obžalobný408 SGWaAP
0.677krivé_svedectvo1111 SGWaAP
0.678obžalovaný70521 SGWaAP
0.679alibi7241 SGWaAP
0.681zatknutie21970 SGWaAP
0.683uväznenie6731 SGWaAP
0.688potrestanie11207 SGWaAP
0.690výsluch39090 SGWaAP
0.692dokazovanie24109 SGWaAP
0.693oslobodzujúci_rozsudok1493 SGWaAP
0.697krivé_obvinenie2863 SGWaAP
0.700krivá_výpoveď2564 SGWaAP
0.701svedectvo123921 SGWaAP