Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dovtedajšie2412 SGWaAP
0.471doterajšie40934 SGWaAP
0.509vtedajšie20739 SGWaAP
0.568dovtedajšia5802 SGWaAP
0.574terajšie18788 SGWaAP
0.599niekdajšie9642 SGWaAP
0.600dovtedajší9484 SGWaAP
0.644tridsaťročné879 SGWaAP
0.663predošlé24235 SGWaAP
0.671voľakedajšie415 SGWaAP
0.677súdobé850 SGWaAP
0.677polstoročné409 SGWaAP
0.685vlaňajšie12116 SGWaAP
0.692stáročné725 SGWaAP
0.699pôvodné116172 SGWaAP
0.701dejinné2026 SGWaAP
0.711osvietenské632 SGWaAP
0.715bývalé50219 SGWaAP
0.716ortodoxné1539 SGWaAP
0.717uhorské7705 SGWaAP
0.718veľmocenské450 SGWaAP
0.718svetské4784 SGWaAP
0.724západoeurópske1185 SGWaAP
0.725predchádzajúce99832 SGWaAP
0.726dualistické424 SGWaAP