Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dostupnosť145331 SGWaAP
0.526prístupnosť14565 SGWaAP
0.559dosiahnuteľnosť717 SGWaAP
0.571vybavenosť22648 SGWaAP
0.574Dostupnosť1853 SGWaAP
0.634nedostupnosť7996 SGWaAP
0.641dostupná245799 SGWaAP
0.654poskytovaná88311 SGWaAP
0.667občianska_vybavenosť35832 SGWaAP
0.693disponibilita1472 SGWaAP
0.693efektívnosť69958 SGWaAP
0.694dochádzková_vzdialenosť666 SGWaAP
0.702kvalita1322116 SGWaAP
0.704dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.705kompatibilita23616 SGWaAP
0.708funkčnosť86150 SGWaAP
0.710infraštruktúra177534 SGWaAP
0.710dostupný178405 SGWaAP
0.713spoľahlivosť73452 SGWaAP