Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000doslovný_preklad3995 SGWaAP
0.476latinské10065 SGWaAP
0.522gréčtina11122 SGWaAP
0.567sanskrit2343 SGWaAP
0.578kalk769 SGWaAP
0.579latinský26843 SGWaAP
0.586hebrejčina7344 SGWaAP
0.593doslovný4795 SGWaAP
0.596preklad268288 SGWaAP
0.596latinčina20825 SGWaAP
0.604hebrejské3555 SGWaAP
0.607sanskrt1195 SGWaAP
0.617skomolenina1872 SGWaAP
0.619japončina5031 SGWaAP
0.624preložené10327 SGWaAP
0.636slovné_spojenie26012 SGWaAP
0.642akronym1640 SGWaAP
0.643zloženina1050 SGWaAP
0.648hebrejský6979 SGWaAP
0.649etymologicky743 SGWaAP
0.655odvodené13475 SGWaAP
0.656latinsky5265 SGWaAP