Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000doslov7100 SGWaAP
0.344predslov6569 SGWaAP
0.452Valér_Mikula890 SGWaAP
0.452predhovor4090 SGWaAP
0.504poznámkový_aparát1184 SGWaAP
0.507esej40178 SGWaAP
0.508memoárová1457 SGWaAP
0.512edične549 SGWaAP
0.513Vilikovský4722 SGWaAP
0.523antológia12061 SGWaAP
0.525autor1183801 SGWaAP
0.529aforizmus6730 SGWaAP
0.529autorov14556 SGWaAP
0.530knižné_vydanie3391 SGWaAP
0.539memoáre5121 SGWaAP
0.541esejistický1170 SGWaAP
0.542Buzássy2179 SGWaAP
0.546zostavovateľ9096 SGWaAP
0.551Dušan_Mitana1891 SGWaAP
0.552Ľubomír_Feldek5795 SGWaAP
0.557zostavovateľka1496 SGWaAP