Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000doráňaný1967 SGWaAP
0.358skrvavený919 SGWaAP
0.363ubolený2781 SGWaAP
0.384dotlčený402 SGWaAP
0.401vysilený3064 SGWaAP
0.403zakrvavený3368 SGWaAP
0.448doráňané1105 SGWaAP
0.453utrápený4304 SGWaAP
0.456polomŕtvy1912 SGWaAP
0.475doráňaná1744 SGWaAP
0.475strápený792 SGWaAP
0.502ustatý4504 SGWaAP
0.508zronený2312 SGWaAP
0.519ukonaný969 SGWaAP