Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dopravne3540 SGWaAP
0.527dopravňa1753 SGWaAP
0.600svetelne1727 SGWaAP
0.601frekventovaná20434 SGWaAP
0.604MHD78394 SGWaAP
0.612cestný_ťah4145 SGWaAP
0.613obchvat35098 SGWaAP
0.613dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.617urbanisticky888 SGWaAP
0.632štvorprúdová2759 SGWaAP
0.636dopravná169170 SGWaAP
0.641obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.645vjazd28322 SGWaAP
0.658mimoúrovňové952 SGWaAP