Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dopravný176203 SGWaAP
0.490mestská_hromadná22232 SGWaAP
0.491železničná94011 SGWaAP
0.509hromadná_doprava13732 SGWaAP
0.513doprava720765 SGWaAP
0.530dopravná169170 SGWaAP
0.532železničný32649 SGWaAP
0.542prepravný20512 SGWaAP
0.565cestná87361 SGWaAP
0.580autobusový6197 SGWaAP
0.582vlakový5763 SGWaAP
0.591Dopravný5047 SGWaAP
0.600dopravné53768 SGWaAP
0.601MHD78394 SGWaAP
0.604koľajová_doprava2236 SGWaAP
0.615autobusová47638 SGWaAP
0.616nákladná_doprava17911 SGWaAP
0.624dopravca72199 SGWaAP
0.632logistický14969 SGWaAP
0.634cestný43969 SGWaAP
0.635dopravňa1753 SGWaAP
0.635železnica130887 SGWaAP
0.635pozemná_komunikácia16812 SGWaAP