Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.184zvislé_dopravné1725 SGWaAP
0.241vodorovné_značenie1932 SGWaAP
0.255vodorovné_dopravné3234 SGWaAP
0.350prenosné_dopravné1851 SGWaAP
0.394svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.404značenie36154 SGWaAP
0.488rozkopávka3787 SGWaAP
0.497svetelné_signalizačné425 SGWaAP
0.506zákaz_vjazd5983 SGWaAP
0.521okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.525dopravný_inšpektorát16910 SGWaAP
0.525kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.526železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.533pozemná_komunikácia16812 SGWaAP
0.534križovatka133816 SGWaAP
0.539obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.543priecestie14036 SGWaAP
0.547zvodidlo10021 SGWaAP