Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dopravné_napojenie2863 SGWaAP
0.420diaľničný_obchvat3654 SGWaAP
0.500občianska_vybavenosť35832 SGWaAP
0.518mimoúrovňové952 SGWaAP
0.536napojenie49370 SGWaAP
0.542obytná_zóna9559 SGWaAP
0.547cestný_ťah4145 SGWaAP
0.567okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.568mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.579záchytné_parkovisko4551 SGWaAP
0.583zastavané_územie9219 SGWaAP
0.587urbanistické3446 SGWaAP
0.590kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.595obchvat35098 SGWaAP
0.597autobusové_spojenie3551 SGWaAP
0.607diaľnica_D121598 SGWaAP
0.611severný_obchvat3534 SGWaAP
0.613dopravne3540 SGWaAP