Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dopomôcť29415 SGWaAP
0.348napomôcť31532 SGWaAP
0.404prispieť369261 SGWaAP
0.442dopomáhať4609 SGWaAP
0.606pomôcť1632174 SGWaAP
0.615doviesť75049 SGWaAP
0.647podnietiť30809 SGWaAP
0.654prispievať237618 SGWaAP
0.677prospieť34419 SGWaAP
0.678napomáhať83315 SGWaAP
0.679nakopnúť20999 SGWaAP
0.690priviesť211004 SGWaAP
0.707vyburcovať8384 SGWaAP
0.707pričiniť30012 SGWaAP
0.707uľahčiť100971 SGWaAP
0.709sťažiť13905 SGWaAP
0.713povzbudiť75292 SGWaAP
0.717prinavrátiť12283 SGWaAP
0.720docieliť39277 SGWaAP
0.727priniesť899864 SGWaAP
0.729posmeliť3389 SGWaAP
0.730vďačiť41345 SGWaAP
0.732vydláždiť3395 SGWaAP