Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000donecká2027 SGWaAP
0.115Donecký1765 SGWaAP
0.383donecká_ľudová692 SGWaAP
0.426Doneck11399 SGWaAP
0.445separatista11481 SGWaAP
0.456abcházska521 SGWaAP
0.457ukrajinská63411 SGWaAP
0.459severný_Kaukaz2026 SGWaAP
0.473donecký627 SGWaAP
0.473južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.480Abcházsko5568 SGWaAP
0.487severné_Osetsko620 SGWaAP
0.491čečenská4634 SGWaAP
0.495separatistický2021 SGWaAP
0.506separatistická4268 SGWaAP
0.509kurdská4625 SGWaAP
0.511krymský_polostrov1016 SGWaAP
0.515Čečensko14663 SGWaAP
0.519kyjevská3166 SGWaAP
0.520tadžická632 SGWaAP
0.521zakarpatská1754 SGWaAP
0.524Južný_Osetsko1190 SGWaAP
0.526kirgizská1237 SGWaAP
0.530gruzínska7264 SGWaAP