Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000donecká2027 SGWaAP
0.115Donecký1765 SGWaAP
0.383donecká_ľudová692 SGWaAP
0.426Doneck11399 SGWaAP
0.445separatista11481 SGWaAP
0.456abcházska521 SGWaAP
0.457ukrajinská63411 SGWaAP
0.459severný_Kaukaz2026 SGWaAP
0.473donecký627 SGWaAP
0.473južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.480Abcházsko5568 SGWaAP