Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000donačná_listina715 SGWaAP
0.233darovacia_listina1237 SGWaAP
0.319výsadná_listina783 SGWaAP
0.323donácia2849 SGWaAP
0.430kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.433spišský_prepošt462 SGWaAP
0.454armáles462 SGWaAP
0.466uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.485ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.496uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.513Žigmund_Luxemburský1177 SGWaAP