Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000domorodý8764 SGWaAP
0.275domorodý_kmeň1659 SGWaAP
0.298domorodec25183 SGWaAP
0.307Indián33608 SGWaAP
0.328indiánsky_kmeň3036 SGWaAP
0.346indián15568 SGWaAP
0.351domorodé_obyvateľstvo1690 SGWaAP
0.382aborigén874 SGWaAP
0.386domorodá3211 SGWaAP
0.406domorodé1288 SGWaAP
0.411amazonský1214 SGWaAP
0.456polynézsky1110 SGWaAP
0.473africký32553 SGWaAP
0.492indiánsky10502 SGWaAP
0.530andský597 SGWaAP
0.532kolonizátor4018 SGWaAP
0.542beduín2548 SGWaAP