Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000domobrana5089 SGWaAP
0.355milícia10343 SGWaAP
0.358polovojenská3590 SGWaAP
0.440armáda317169 SGWaAP
0.445polovojenský724 SGWaAP
0.445ozbrojená22783 SGWaAP
0.450garda18513 SGWaAP
0.472povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.488separatista11481 SGWaAP
0.496batalión1905 SGWaAP
0.501povstalec36219 SGWaAP
0.505gerila1246 SGWaAP
0.507UCK2833 SGWaAP
0.508domobranec714 SGWaAP
0.525oslobodzovacia_armáda994 SGWaAP
0.530branec4433 SGWaAP
0.539vzbúrenec7513 SGWaAP
0.540vojsko112561 SGWaAP
0.543pohraničná_stráž3541 SGWaAP
0.545protiteroristická3915 SGWaAP
0.551protiletecká1207 SGWaAP
0.554pechota8675 SGWaAP
0.555povstalecká8322 SGWaAP
0.569ozbrojenec13576 SGWaAP