Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000domkár622 SGWaAP
0.518roľník41912 SGWaAP
0.526želiar2660 SGWaAP
0.553sedliak27222 SGWaAP
0.557bezzemok1138 SGWaAP
0.570mlynár7773 SGWaAP
0.573gazda32772 SGWaAP
0.593maloroľník1355 SGWaAP
0.597nádenník2567 SGWaAP
0.600gazdovstvo8156 SGWaAP
0.603statkár4923 SGWaAP
0.615uhliar2684 SGWaAP
0.624čižmár1685 SGWaAP
0.640veľkostatkár2399 SGWaAP
0.644plátenník1062 SGWaAP
0.649ovčiar1316 SGWaAP
0.653garbiar1723 SGWaAP
0.661vandrovník644 SGWaAP
0.663handrár429 SGWaAP
0.665drevorubač8914 SGWaAP
0.665záhumienok874 SGWaAP
0.666kosec4612 SGWaAP
0.667paholok4903 SGWaAP
0.672kulak1993 SGWaAP