Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dominujúce796 SGWaAP
0.328dominantné6383 SGWaAP
0.506prevažujúce841 SGWaAP
0.515dominujúci3540 SGWaAP
0.520dominujúca3298 SGWaAP
0.550prevládajúce1792 SGWaAP
0.609dominantná30983 SGWaAP
0.614význačné1231 SGWaAP
0.621vyhranené1135 SGWaAP
0.636ťažiskové1136 SGWaAP
0.656prevažujúci3337 SGWaAP
0.657dominantný34155 SGWaAP
0.667dominantnosť1380 SGWaAP
0.669novoveké770 SGWaAP
0.670súdobé850 SGWaAP
0.677prevažné521 SGWaAP
0.684dominovať142669 SGWaAP
0.687rozvinuté6494 SGWaAP
0.688okrajové2729 SGWaAP
0.690sústredené7077 SGWaAP
0.691formované1641 SGWaAP
0.693prevládajúci6623 SGWaAP
0.695svojrázne2229 SGWaAP
0.697prevládajúca5699 SGWaAP
0.698religiózne805 SGWaAP