Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.320kláštor131370 SGWaAP
0.362benediktínsky_kláštor2947 SGWaAP
0.364františkánsky_kláštor3336 SGWaAP
0.395kláštorný_komplex1406 SGWaAP
0.419kartuziánsky_kláštor813 SGWaAP
0.449dominikánsky3053 SGWaAP
0.455piaristický757 SGWaAP
0.456klariska2923 SGWaAP
0.462cisterciánsky_kláštor495 SGWaAP
0.465benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.467benediktínsky1111 SGWaAP
0.477františkán13946 SGWaAP
0.480dominikán6735 SGWaAP
0.481kláštorný5992 SGWaAP
0.489augustiniánsky676 SGWaAP
0.498cistercián803 SGWaAP
0.500jezuitské_kolégium759 SGWaAP
0.504augustinián1325 SGWaAP
0.509františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.513karmelitánsky_kláštor528 SGWaAP