Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dominikánsky3053 SGWaAP
0.292dominikán6735 SGWaAP
0.315jezuitský5389 SGWaAP
0.332františkánsky3705 SGWaAP
0.381benediktínsky1111 SGWaAP
0.409augustinián1325 SGWaAP
0.414františkán13946 SGWaAP
0.433karmelitán1507 SGWaAP
0.445jezuita24701 SGWaAP
0.449dominikánsky_kláštor880 SGWaAP
0.457kapucínsky1808 SGWaAP
0.457augustiniánsky676 SGWaAP
0.458karmelitánsky706 SGWaAP
0.472kláštorný5992 SGWaAP
0.494benediktín4209 SGWaAP
0.496kláštor131370 SGWaAP
0.508cistercián803 SGWaAP
0.509rehoľný12105 SGWaAP
0.518františkánsky_rád839 SGWaAP
0.523opát10832 SGWaAP
0.527kapucín6790 SGWaAP
0.531františkánsky_mních729 SGWaAP
0.542mníšsky_rád814 SGWaAP