Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dominikánska1898 SGWaAP
0.447karmelitánska666 SGWaAP
0.477saleziánska8135 SGWaAP
0.485rehoľná6826 SGWaAP
0.496františkánska3334 SGWaAP
0.512benediktínska891 SGWaAP
0.518rehoľa31452 SGWaAP
0.549jezuitská3274 SGWaAP
0.576dominikán6735 SGWaAP
0.587kongregácia25107 SGWaAP
0.590mníšska2200 SGWaAP
0.597Rehoľa1168 SGWaAP
0.598dominikánsky3053 SGWaAP
0.600augustinián1325 SGWaAP
0.606františkánsky_rád839 SGWaAP
0.609jezuitská_rehoľa615 SGWaAP
0.612rehoľníčka6401 SGWaAP
0.615karmelitánsky706 SGWaAP
0.620františkánska_rehoľa613 SGWaAP
0.620karmelitán1507 SGWaAP
0.620dominikánka921 SGWaAP
0.628kontemplatívna1578 SGWaAP
0.632Kongregácia7697 SGWaAP
0.636saleziánka1047 SGWaAP