Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000domínium1089 SGWaAP
0.404panstvo46190 SGWaAP
0.448dŕžava3109 SGWaAP
0.501feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.501hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.510kniežatstvo9977 SGWaAP
0.537léno1906 SGWaAP
0.582feudálne1921 SGWaAP
0.585uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.585kráľovstvo118633 SGWaAP
0.596ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.616prepoštstvo686 SGWaAP
0.616donácia2849 SGWaAP
0.617kráľovské21268 SGWaAP
0.619zemepanské856 SGWaAP
0.625opátstvo7892 SGWaAP
0.629feudálny4643 SGWaAP
0.635biskupstvo11888 SGWaAP
0.637impérium20942 SGWaAP