Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000domácka3849 SGWaAP
0.418domácky1975 SGWaAP
0.494domácke1296 SGWaAP
0.675útulná17599 SGWaAP
0.691starosvetská772 SGWaAP
0.698útulné10121 SGWaAP
0.704domácky2507 SGWaAP
0.714remeselná15328 SGWaAP
0.731útulnosť3388 SGWaAP
0.741malovýroba721 SGWaAP
0.741remeselnícka4113 SGWaAP
0.746gastronómia31082 SGWaAP
0.748rustikálna3698 SGWaAP
0.753tkáčska1093 SGWaAP
0.753rodinná169785 SGWaAP
0.756manufaktúrna675 SGWaAP
0.760pohostinná1708 SGWaAP
0.761priateľská_atmosféra9561 SGWaAP
0.765chalupárska476 SGWaAP
0.767sviatočná15141 SGWaAP
0.768pohostinská1978 SGWaAP
0.768rustikálny6756 SGWaAP
0.771remeselnícka_dielňa1087 SGWaAP
0.772osobitá14515 SGWaAP