Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.352dolnozemský1922 SGWaAP
0.392vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.404vojvodinský2346 SGWaAP
0.458čabiansky683 SGWaAP
0.471dolnozemské458 SGWaAP
0.483Vojvodina18312 SGWaAP
0.486vojvodinská2780 SGWaAP
0.521srbská_Vojvodina905 SGWaAP
0.527Petrovec12489 SGWaAP
0.532krajanská2887 SGWaAP
0.538krajanský4614 SGWaAP
0.539Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP