Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dolnozemský1922 SGWaAP
0.352dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.379vojvodinský2346 SGWaAP
0.423čabiansky683 SGWaAP
0.514novohradský1726 SGWaAP
0.537vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.538dolnozemské458 SGWaAP
0.540Petrovec12489 SGWaAP
0.541srbská_Vojvodina905 SGWaAP
0.559krajanský4614 SGWaAP
0.561Báčsky_Petrovec4505 SGWaAP
0.562báčsky_Petrovec5222 SGWaAP
0.566vojvodinská2780 SGWaAP
0.568čabianska873 SGWaAP