Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dolnozemské458 SGWaAP
0.408vojvodinské779 SGWaAP
0.471dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.538dolnozemský1922 SGWaAP
0.568petrovské506 SGWaAP
0.578maďarské41866 SGWaAP
0.584slovenské385970 SGWaAP
0.591srbská_Vojvodina905 SGWaAP
0.593srbské7906 SGWaAP
0.594rusínske3599 SGWaAP
0.615gemerské1292 SGWaAP
0.615čabiansky683 SGWaAP
0.621vojvodinský2346 SGWaAP
0.623banát1545 SGWaAP
0.624novohradské758 SGWaAP
0.625krajanské1639 SGWaAP
0.628vojvodinská2780 SGWaAP
0.631moravské6083 SGWaAP
0.631tunajšie10797 SGWaAP
0.632Čaba1358 SGWaAP
0.633balkánske1085 SGWaAP
0.634juhoslovanské1264 SGWaAP
0.634dedinské7133 SGWaAP
0.634modranské1233 SGWaAP
0.638hornouhorské512 SGWaAP
0.638Banát1069 SGWaAP
0.640vojvodinský_Slovák4804 SGWaAP
0.640rázovité401 SGWaAP
0.641čabianska873 SGWaAP
0.642súveké448 SGWaAP
0.649slovenskosť3285 SGWaAP
0.652literárnovedné743 SGWaAP
0.654slovanské13717 SGWaAP
0.655súdobé850 SGWaAP
0.656írečité439 SGWaAP