Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dolnozemské458 SGWaAP
0.408vojvodinské779 SGWaAP
0.471dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.538dolnozemský1922 SGWaAP
0.568petrovské506 SGWaAP
0.578maďarské41866 SGWaAP
0.584slovenské385970 SGWaAP
0.591srbská_Vojvodina905 SGWaAP
0.593srbské7906 SGWaAP
0.594rusínske3599 SGWaAP
0.615gemerské1292 SGWaAP
0.615čabiansky683 SGWaAP
0.621vojvodinský2346 SGWaAP
0.623banát1545 SGWaAP
0.624novohradské758 SGWaAP
0.625krajanské1639 SGWaAP