Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dolnorakúsky999 SGWaAP
0.389dolnorakúska892 SGWaAP
0.391dolné_Rakúsko5766 SGWaAP
0.399dolnorakúske449 SGWaAP
0.472rakúsky98369 SGWaAP
0.524korutánska1704 SGWaAP
0.534korutánsky815 SGWaAP
0.538štajerský1106 SGWaAP
0.546bavorský9876 SGWaAP
0.552viedenský22367 SGWaAP
0.552tirolský1444 SGWaAP
0.561salzburský1244 SGWaAP